THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP

Cập nhật: 20-08-2017

 

Với nhiều năm kinh nghiệm gia công phần mềm và làm website, công ty Cổ phần Khiết Long hiểu được phương pháp nào tốt nhất để truyền đạt cho người học nắm vững tay nghề và có khả năng lập trình thành thạo PHP.
        Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được tạo điều kiện làm những dự án PHP để có thu nhập và được nhận vào làm tại công ty hoặc được giới thiệu việc làm.

ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PHP

I. Đối tượng tham gia khóa học
- Sinh viên ngành CNTT
- Các lập trình viên chưa biết về PHP
- Các đối tượng muốn học lập trình website

II. Yêu cầu căn bản
- Đã từng học ngôn ngữ lập trình
- Có khả năng tư duy về lập trình căn bản
- Biết HTML, CSS, Javascript

III. Thời gian học
- Thời gian học lý thuyết: 1 tháng
- Thời gian học làm dự án: 1 tháng.
- Sau thời gian đào tạo, nếu học viên có nguyện vọng, công ty sẽ tạo điều kiện cho các học viên tham gia các dự án của công ty và có hỗ trợ thu nhập

IV.  Số lượng học viên
- 10 người/lớp

V.  Địa điểm

     K125/12 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

VI.  Các nội dung của khóa học
1. PHP căn bản

- Giới thiệu về PHP
- Cài đặt và cấu hình
- Toán Tử Và Biểu Thức
- Tìm hiểu các biến, kiểu dữ liệu, biểu thức, toán tử, các lệnh điều kiện, vòng lặp
- Xây dựng form  và liên kết.
- Tìm hiểu POST và GET
- Session và cookie trong PHP.

2. MySQL
- Giới thiệu về MySQL
- Cài đặt, cấu hình.
- Các phương pháp quản trị MySQL.
- Thiết kế bảng, tìm hiểu các kiểu dữ liệu của MySQL
- Tìm hiểu lệnh SQL căn bên trong MySQL
- PHP kết nối đến MySQL
- Truy vấn và tương tác dữ liệu.

3. Xây dựng dự án với PHP
- Khảo sát và phân tích yêu cầu
- Thiết kế giao diện
- Thiết kế database
- Phát triển dự án bằng HTML, CSS, Javascript và PHP, sử dụng database MySQL để lưu trữ dữ liệu.
- Test và đưa dự án lên internet

--- Mọi thông tin về khóa học lập trình PHP liên hệ: 0236.393.5775., email: office@khietlong.vn, hotline: 0914.013.013 mr Thành